تدریس زبان انگلیسی

تدریس زبان انگلیسی برای دانش آموزان غیر انگلیسی زبان

مراحل درک شنیداریبه نام خدا   وزارت آموزش و پرورش   اداره آموزش و پرورش ناحيه 2   بررسي تكنيك‌هاي درك شنيداري  در سطوح مختلف يادگيري               گردآورنده و مترجم: طاهره ورمزيار           1386 مقدمه اساسي‌ترين اصل در همه تعاملات توانايي فهم مطلبي است كه ديگران مي‌گويند. حتي در زبان مادري نيز بعضي از مردم شنوندگان خوبي نيستند؛ به دليل ضعف در تمركز يا خود تعبيري يا ضعف در حافظه شنيداري. با اين حال از كل زماني كه بزرگسالان صرف فعاليتهاي ارتباطي مي‌كنند. 45 درصد به شنيدن و فقط 30 درصد به صحبت كردن و 16 درصد به خواندن و تنها 9 درصد به نوشتن اختصاص مي‌يابد. (و اين اطلاعات مربوط به دوران قبل از وجود تلويزيون يا تصاوير و ماشينهاي سخنگو نيز بوده است). جداي از تعاملات اجتماعي، بيشترين لذتي كه از استفاده از زبان دوم يا زبان خارجه به دست مي‌آيد، از فعاليتهاي شنيداري تماشاي فيلمها و بازيها يا گوش دادن به برنامه‌هاي راديويي يا آوازها يا سخنان صحبت كنندگان بومي است. حتي در كلاس مقدار قابل توجهي از يادگيري بچه‌ها از طريق گوش دادن به معلم، نوارها يا مطالب ضبط شده يا گوش دادن به يكديگر صورت مي‌پذيرد. دانش‌آموزاني كه در برخي حيطه‌هاي استفاده از زبان خارجه برتري ندارند در فهم پيامهاي شفاهي نمي‌توانند به سطح بالايي از موفقيت دست يابند. بعضي محققان پيشنهاد كرده‌اند كه يك فاكتور درك شنيداري ويژه وجود دارد ولي اين هنوز به طور كامل مشخص نگرديده است. حتي بسياري از مردم در مواقعي از زندگي در فهميدن و درك گفتارهاي ناقص، تفاوتهاي لهجه‌اي و دشواريهاي ساخت زبان در زبان مادري خودشان يا زبان ديگر ماهر هستند در صورتيكه آن موارد را موقع صحبت كردن خودشان نمي‌توانند ايجاد كنند. تروايك اين مورد را تفاوت بين توانش دريافتي و توليدي مي‌داند. دانش‌آموزان با مهارت ويژه، درك شنيداري بايد تشويق شوند يا فرصتهايي به آنها داده شود تا در اين حيطه‌ها كه مخصوصاً براي كار فردي آنها مناسب است از بقيه پيشي بگيرند. آنها همچنين براي داشتن چنين مهارت ويژه‌اي كه در آن برتري دارند بايد مورد پاداش قرار بگيرند. شنيدار يك عملكرد پيچيده‌اي است كه در برگيرنده مؤلفه‌هاي متمايز درك و دانش زبانشناسي است كه تاكنون خوب شناخته نشده است. روانشناسان سعي كرده‌اند كه اين پديده را از چندين نقطه نظر بيان كنند كه هر كدام از آنها سرنخهايي از مشكلات دانش‌آموزانمان در درك زبان خارجه به ما خواهند داد. و راههايي را براي ساخت مواد موثر براي تمرين و لذت بودن پيشنهاد مي‌كند. سطوح درك شنيداري (فعاليتها) الف) در عنوانهاي زير، فعاليتها در چهار مرحله يادگيري تقسيم‌بندي شده است: سطح مبتدي؛ ابتدا تشخيص: درك صداها و عبارات؛ درك اينها به صورت مستقيم و كلي با معني‌هايشان. (فعاليتهاي) كلان: (توانايي استفاده از زبان به طور كلي براي اهداف عادي زندگي) 1- گوش دادن به نوارهاي زبانهاي گوناگون براي شناختن صداي زباني كه در حال يادگيري هستند. 2- گوش دادن به آوازها و اشعار براي لذت بردن از صداها (در كلاس درس، اتاق يا اتاقكهاي مخصوص شنيدن) 3- آوازها و اشعاري كه نواخته مي‌شود از طريق بلندگو در فضاي آزمايشگاه. 4- شنيدن قطعاتي از صداهاي اصلي از فيلمهاي مستند قبل از توانايي درك آنها. (فعاليتهاي) خُرد: يادگيري عناصر زبان و پتانسيل تركيبي آنها: 5- تشخيص شنيداري با تصاوير 6- تشخيص عبارات كوتاه با تصاوير 7- گوش دادن به قطعات مكالمه‌اي كه قرار است آموخته شود. 8- جواب از طريق تقليد نمايشي (مانند پانتوميم) به قطعات مكالمه آموخته شده يا مكالمات كلاسي. 9- جواب دادن با فلاش كارتهايي به نام حروف الفبا. 10- ساخت جمله از انتها (بسط جمله) در تقليد يك مدل در فعاليت مذكور در شماره بالا هر عبارتي كه لازم است از بر خوانده شود به قطعات گرامري معنادار تقسيم مي‌شود. دانش‌آموزان از آخر عبارت، با آهنگ صحيح گفتار تكرار مي‌كنند سپس قطعه بعدي و همينطور تا به اولين عبارت برسد. ب)  تشخيص و انتخاب بدون حفظ كردن: 11- بازيهايي كه شامل پانتوميم بازي لغات و عبارت آموخته شده باشد. 12- گوش دادن به مكالمات، گفتگوهاي ساده شده، آوازها يا شعرهايي كه به تازگي فرا گرفته شده باشد. 13- گوش دادن به بازگويي قصه‌هايي كه تازه خوانده شده است و واكنش به مواردي كه با اصل داستان اختلاف دارد. 14- گوش دادن به مكالمه‌اي كه گونه‌اي ديگر از مكالمه مطالعه شده مي‌باشد. 15- گوش دادن به يك حكايت براساس مطالب مطالعه شده در قسمت ريدينگ. 16- معلم توضيحي در مورد موضوعي مي‌دهد سپس حكايتي مي‌گويد يا تجربه‌اي را بيان مي‌كند. از طريق بصري: 17- گوش دادن به توصيف تصاوير يا اسلايدها. 18- گوش دادن به يك حكايت، قصه يا گفتگويي كه از طريق يك تابلوي پارچه‌اي واضح‌تر بيان شده باشد. 19- گوش دادن به يك نمايش و ارائه گزارش شفاهي. از طريق اقدام نمودن: 20- فعاليتهاي روش پاسخ فيزيكي. 21- اطاعت از فعاليتهاي كلاسي. 22- گوش دادن به روايات ساده، و بالا بردن دست (هنگاميكه يك رنگ يا حرفه يا نوع خاصي از غذا و ...) ذكر شود. 23- حرف بينگو: شماره‌ها به طور اتفاقي خوانده مي‌شود دانش‌آموزان آنها را با شماره‌هاي كارت خودشان مطابقت مي‌دهند اولين دانش‌آموزي كه شماره‌هاي كارتش را با شماره‌هاي خوانده شده درست مطابقت دهد برنده است. پ) تشخيص و انتخاب هدايت شده از طريق حافظه كوتاه مدت: بصري: 25- تشخيص اعداد، تاريخها و اوقات روز با انتخابهاي چهارگزينه‌اي بعد از شنيدن و تنظيم عقربه روي ساعت ـ ليستي از اتفاقات مشهور يا برنامه‌هاي پرواز. 26- آموختن مكالمه از طريق روشهاي متغير. 27- سوالات صحيح/ غلط كه از قبل تهيه شده: دانش‌آموز گوش مي‌دهد به گونه ديگري از همان مكالمه يا قصه‌اي كه خوانده شده و جوابها را چك مي‌كند. 28- جوابهاي چند گزينه‌اي كه از قبل تعيين شده: دانش‌آموزان گوش مي‌دهند به يك گفتگو يا قصه و استفاده مي‌كنند از تركيب مجدد واژه‌ها و ساختهايي كه آموخته‌اند و جوابهاي درست را چك مي‌كنند (علامت مي‌زنند). از طريق اقدام نمودن: 29- تقليد اعمالي كه در قصه بيان شده است. 30- انجام دستورات پيچيده كلاسي براي تمرينها و تست‌هاي كلاسي. 31- كامل كردن يك نمودار طبق دستورالعمل از طريق صحبت كردن. 32- گفتگوهاي هدايت شده (كنترل شده بوسيله معلم). 33- گروه‌بندي كردن قطعات يك مكالمه از طريق شنيده‌هاي اوليه. 34- شركت در هم انديشي: هم انديشي آنطور كه استويك توصيف نموده است: «آن ... ساختي كه شكل مي‌دهد خودش را در چيزي كه ما ممكن است كمي پيچيده‌تر آن را فرم كلاسيك بناميم. شامل يك بياني است كه معمولاً ولي نه هميشه، يك سوال است و قابليت چهار تا هشت جواب دارد يا چند جواب مناسب  وبه جا. اگر آن بيان اصلي و اوليه خوب انتخاب شده باشد مي‌تواند منجر شود به يك مكالمه واقعي يا واقع‌ گرايانه در كلاس. در همين حال لغات و ساختهاي جديد در حداقل ميزان خودش نگه داشته خواهد شد. فايده اين تكنيك اين است كه معلمي كه بر اين اصل خوب مسلط است مي‌تواند موارد هم انديشي را بعنوان نيازها و علايق دانش‌آموزان از هر ماده‌اي، مانند درسهاي كتاب، مقالات روزنامه، مواد شنيده شده در نوار، راديو يا فيلم يا فعاليتهاي پيش رونده ارتباطي يا با هر تدبير ديگري كه مورد نظر است، نه به عنوان فعاليتي در كل دوره بلكه بعنوان فعاليتي در ميان فعاليتهاي ممكن كه براي آموختن بچه‌ها تنوع ايجاد مي‌كنند. 35- شركت در سري گواين: زبان از طريق يكسري اقدامات قابل انجام معمولي آموخته مي‌شود ابتدا به صورت شفاهي و بعد به صورت نوشتن. يك فعل متفاوت در هر جمله بيان مي‌شود و از دانش‌آموزان انتظار مي‌رود كه از طريق اجرا يا تقليد مطلبي كه به آنها گفته مي‌شود واژه‌ها را در موقعيت مربوط بياموزند. معلم ابتدا يكسري فعلها را به زبان خود بچه‌ها مي‌گويد و وقتي كه دانش‌آموزان آن را به وضوح فهميدند آن را به زبان خارجه مي‌گويد. يا يك بچه به بچه ديگر با زبان خارجه مي‌فهماند كه آنها چه كاري انجام مي‌دهند. 36- شركت در سري فعاليتهاي شفاهي. الف) يك جمله بيان مي‌شود و يك سوال در مورد آن ساخته مي‌شود مثلاً من هر روز ساعت 7 بيدار مي‌شوم؛ تو هر روز چه موقع بيدار مي‌شوي؟ و مانند آن. 37- او كيست؟ آن چيست؟ آن كجاست؟ يا اينكه حدس بزنند نام مكان، شي، يا فردي را كه معلم توصيف مي‌كند. 38- تمرين و ممارست فراوان در كلاس براي تغيير نوع قطعات نحوي. 39- شركت در تمرينهاي پازل مانند ليپسون: ليپسون با سعي براي جلب توجه دانش‌آموزان به محتواي جملاتي كه توليد مي‌كنند مطالبي را استخراج نموده است كه در آن اصول پازلي مشهور را به كار برده است. مانند مثال: A و B و C . در خيابانهاي X ، Y و Z زندگي مي‌كند A در اداره كار مي‌كند و B يك وكيل است. C در خانه‌ مي‌ماند در حاليكه زنش كار مي‌كند. مردم خيابان C همه در كارخانه كار مي‌كنند. مردم خيابان Y همه مجردند. مردم خيابان Z همه در مركز شهر تجارت انجام مي‌دهند. حالا A و B و C در كدام خيابان زندگي مي‌كنند؟ 4- نظريات جاري: گوش دادن به يك قصه و گفتن خلاصه آن در آخر هر قصه در حاليكه در مورد ايده‌ها بحث مي‌ شود. از طريق نوشتن: 41- نوشتن لغاتي كه به صورت ديكته حرف به حرف خوانده مي‌شود. 42- نوشتن يكسري ديكته از شماره‌ها همراه با افزايش طول و پيچيدگي آنها. 43- در جستجوي اطلاعات: نوشتن قطعاتي كه به سوالهاي خصوصي پاسخ مي‌دهند. 44- ديكته: دانش‌آموزان مطالبي را كه فكر مي‌كنند شنيده‌اند قبل از اينكه بنويسند با خود تكرار مي‌كنند. 45- ديكته جاخالي: ديكته جاخالي معلم را توانمند مي‌كند كه توجه بچه‌ها را روي املاي درست بعضي لغات كه تفاوتهاي جزيي دارند يا املاهاي نزديك به هم دارند (كلمات هموگراف با هم شكل) متمركز كنند. اين نحوه تست طرحي است براي مشخص كردن مهارت دانش‌آموزان در سيستم املايي، همانطور كه تشخيص لغت توسط دانش‌آموز را نيز مشخص مي‌كند. بعضي وقتها دانش‌آموزان لغات را به طور جداگانه مي‌نويسند، بعضي وقتها در جاهاي خالي روي يك متن ناقص. معلم يك جمله كامل را براي كلاس مي‌خواند به منظور اينكه دانش‌آموزان لغت را در متن بشنوند. ث) تشخيص، انتخاب و يادآوري از حافظه بلند مدت: 46- گوش دادن به ادامه يك قصه (با همان دامنه لغت قبلي، همان شرايط و همان شخصيتها). 47- گوش دادن به يك قصه متفاوت ولي با واژه‌هاي مشابه به آنچه كه تازه شنيده‌اند. 48- گوش دادن به مكالمه‌اي شبيه به آنچه مطالعه شده است. 49- گوش دادن به مطالب (هجو ادبي) كه توسط دانش‌آموزان ديگر تهيه شده است. 50- گوش دادن به نمايشنامه از داستانهاي خوانده شده. 51- گوش دادن بدون وجود نوشته به يك متن پرمعني در مورد يك شعر كه تازه مطالعه شده آن متن مي‌تواند توسط (نوار يا معلم يا يكي از شاگردان) خوانده شود. 52- گوش دادن به شعرهايي كه دانش‌آموزان در مسابقه حفظ شعر بازخواني مي‌كنند. 53- مطابقت دادن جوابها به سوالات شفاهي كه قبل يا بعد از شنيدن يك متن ارائه مي‌شود. 54- علامت زدن گزينه‌هاي مناسب براي سوالات ادامه‌دار چند گزينه‌اي كه بعد از يك متن شنيداري ارائه مي‌شود. از طريق صحبت كردن: 55- گوش دادن به يك قطعه و خلاصه‌گويي 56- جواب دادن شفاهي به سوالاتي كه از يك متن تازه شنيده شده مطرح شود 57- جواب دادن به ديگران در نقشهاي خلق الساعه كه به يكباره بايد اجرا شود 58- گوش دادن و بحث در مورد گزارشهاي شفاهي ساير دانش‌‌آموزان 59- گفتگوهاي زنجيره‌اي: اين راهي براي به چالش كشيدن و سرگرم كردن دانش‌آموزان براي تمرين يادآوري بسياري از ساختها و اصلاحاتي كه آنها آموخته‌اند، كه مي‌تواند با مطالب جديد شروع شود ولي خيلي زود به رقابتي براي فكر كردن در مورد همه نوع سوال و جواب منتهي شود. 60- انتقاد شديد از گفتگو: گونه‌اي ديگر از گفتگوي زنجيره‌اي است بخاطر توسعه انعطاف پذيري و با هدف بيرون كشيدن همه نوع اطلاعاتي كه دانش‌آموزان كسب كرده‌اند. يك گروه از دانش‌آموزان وظيفه دفاع كردن از مطالبي را كه در گفتگوي مطالعه شده بوده است را به عهده مي‌گيرند و گروه ديگر مخالف مطالبي را كه خوانده‌اند را بايد فكر كنند و بيان كنند. 61- به اجرا در آوردن گفتگو با ديگران (با عباراتي ديگر بازگو كنند صحنه را به جاي اينكه دوباره گفتگو را تكرار كنند). 62- يادگرفتن و اجراي اصل گفتگو يا حالت خنده‌دار آن. 63- رفتار من چه چيزي را نشان مي‌دهد؟ يك دانش‌آموز به صورت پانتوميم كاري را انجام مي‌دهد و ديگران سوالات بله/ خير مي‌پرسند تا جايي كه بفهمند كه آن دانش‌آموز چه كاري را براي زندگي انجام مي‌دهد. از طريق نوشتن: 64- دانش‌آموزان با نوشتن جواب به سوالاتي كه بعد از شنيدن يك قصه يا مكالمه است پاسخ مي‌دهند. 65- دانش‌آموزان چيزهايي را كه از گزارش شفاهي دانش‌آموزان ديگر فهيمده‌اند، مي‌نويسند. 66- در مورد مطالبي كه شنيده‌اند در تست جاخالي‌دار جاهاي خالي را پر مي‌كنند.   سطح متوسط الف) تشخيص: 1- تشخيص شنيداري صداهاي متمايز كه باعث تغيير معني‌ در جمله‌ها مي‌شود. 2- شناخت ويژگيهاي سطح مشابهي از سخن كه با واكه‌هاي كوتاه شده و لغاتي كه در هم ادغام مي‌شوند يا هجاهايي كه حذف مي‌شوند از طريق گوش دادن به سخنان غير رسمي و طبيعي در نوار، ديسكها يا صداي فيلمها. از طريق بصري: 3- شناخت شنيداري تلفظ انگليسي نامها، شخصيتهاي خارجي و مكانها. 4- شناخت شنيداري واژه‌هاي انگليسي كه در زبان بومي شونده بعنوان لغات وام گرفته شده از انگليسي وجود دارد. از طريق اقدام نمودن: 5- شناخت نشانه‌هاي شنيداري تاكيد: امروز يا فردا؟ با صداي كوبيدن دست براي زمانهاي آينده، تقليد زمانهاي حال. از طريق نوشتن: 6- شرح دادن شناخت واژه‌ها كه به مسائل اجتماعي، سياسي، فني، علمي، بين‌المللي مربوط هستند و در زبان بومي دانش‌آموز و زبان انگليسي مشابه هستند و يادداشت كردن آنها. ب) شناخت و انتخاب  بدون حفظ كردن: 7- گوش دادن به خواندن كامل يك قصه مطالعه شده در بخشهاي مختلف. 8- گوش دادن به نمايشنامه سازي يك قصه خوانده شده. 9- گوش دادن به اجراي صحنه‌هايي از يك نمايشنامه. 10- گوش دادن به يك ديسك يا نوار مربوط به ريدينگ يا داستان كوتاه، يا شعرها يا قسمتهاي برگزيده يك رمان كه بوسيله يك فرد انگليس زبان خوانده شده باشد. 11- گوش دادن به انواع ساده فعل be تا رسيدن به انواع پيچيده‌تر آن. 12- گوش دادن به معلم يا شاگردي كه يك واقعه سرگرم كننده كه در مدرسه يا در راه مدرسه اتفاق افتاده را تعريف مي‌كند. 13- گوش دادن به يك مورد خبري كه بوسيله معلم يا يكي از شاگردان گفته شود. 14- گوش دادن به معلم يا دانش‌آموزي كه در ارتباط با يك مورد خبري اطلاعات زمينه‌اي مي‌دهد. 15- گوش دادن به معلم يا دانش‌آموزي كه در مورد متن ريدينگ يا پروژه كلاسي اطلاعات زمينه‌اي مي‌دهد. 16- دنبال نمودن سر رشته بحث در يك مكالمه گروهي. 17- گوش دادن به آوازهاي انگليسي. از طريق بصري: 18- گوش دادن به اسلايدهاي مربوط به جنبه‌هاي فرهنگ امريكا يا انگليس، تاريخ، يا هنرهاي چشم‌نواز. 19- نگاه كردن و گوش دادن به يك فيلم مستند در مورد جنبه‌هاي زندگي در يك كشور انگليسي زبان. 20- نگاه كردن و گوش دان به نمايش پاياني يك فيلم مدرسه‌اي (با اطلاعاتي در مورد فرهنگ معاصر انگليس يا آمريكا كه به تازگي در كلاس مطالعه شده است.) 21- گوش دادن به قصه‌اي كه خودش مي‌خواند  به آرامي به منظور بهبود تكنيكهاي روانخواني. از طريق اقدام نمودن: 22- دنبال كردن دستورات براي سازماندهي كلاس. پ) تشخيص و انتخاب هدايت شده با حافظه كوتاه مدت: 23- انتخاب نمودن از گزينه‌هاي كامل كردني براي جمله‌هايي كه شنيده شده است. 24- گوش دادن به انشاهاي شفاهي دانش‌آموزان ديگر. 25- گوش دادن به هجو ادبي يا نقشهاي خلق‌الساعه دانش‌آموزان ديگر. 26- دانش‌آموزان اول، بحث مي‌كند در مورد خبرها سپس براي يافتن جواب به سوالات مشخصي كه ايجاد شده است به اخبار گوش مي‌دهند. 27- دانش‌آموزان به نوارهاي معاوضه‌اي و نوارهاي مطابقتي گوش مي‌دهند. 28- چه چيزي را من توصيف مي‌كنم؟ (حدس زدن يك شي كه بوسيله يك دانش‌آموز توصيف شده است). از طريق بصري: 29- دانش‌آموزان در حاليكه مي‌شنوند يا بلافاصله بعد از اينكه شنيدند به سوالات چند گزينه‌اي يا درست/ غلط پاسخ مي‌دهند. 30- دانش‌آموزان از بين كلمات داده شده براي كامل كردن  جمله‌ها استفاده مي‌كنند. 31- دانش‌آموزان بلندخواني را تمرين مي‌كند با يك نوار به عنوان مدل، كه هر دانش‌آموز بخشي را مي‌خواند. 32- دانش‌آموزان فيلمهايي را نگاه مي‌كنند كه صداهايي را كه مطالعه كرده‌اند در آن وجود دارد. 33- دانش‌آموزان فيلمهايي نگاه مي‌كنند كه در آن به دنبال جزئيات فرهنگي ويژه يا چگونگي تعاملات شخصيتهاي خاص يا مراحل پيش رونده يك داستان هستند. از طريق اقدام نمودن: 34- دنبال كردن دستوراتي براي ساختن چيزي. از طريق صحبت كردن: 35- كامل كردن شفاهي جملات ناقص در پايان تواليهاي بلند جملات. 36- دانش‌آموزان سوالاتي مي‌شنوند (بدون ديدن سوالات) آنها سپس به متن گوش مي‌دهند دوباره سوالات شفاهي را ‌شنوند و جوابهاي شفاهي مي‌دهند. 37- دانش‌آموزان في‌البداهه به موقعيتهايي كه مي‌شنوند و تصوير آن نيز نشان داده مي‌شود جواب مي‌دهند. دانش‌آموزان به سوالاتي كه در مورد آن موقعيت مي‌شنوند جواب مي‌دهند. 38- من را تصحيح كن: اشاره به واژه نادرستي كه در يك قصه شفاهي وجود دارد و پيشنهاد جايگزين مناسب براي آن. 39- بيست سوالي: پرسش گروهي سوالهاي بله/ خير براي كشف نام يك شخص مشهور كه براي بازي انتخاب شده است يا ممكن است نام حيوان باشد، از سبزيجات باشد، مواد معدني (شبيه به بيست سوالي ولي محدوديتي در تعداد سوالات وجود ندارد) 4- استفاده نكردن از بله و خير ـ بازي گروهي كه دانش‌آموزان هر نوع سوالي را مي‌پرسند و گروه ديگر به هر طريقي كه مي‌توانند جواب مي‌دهند ولي نبايد از بله يا خير استفاده كنند. 41- سراپا گوش: جواب سريع و ضربه‌اي دادن به سرنخهاي نحوي. دانش‌آموزاني كه كم تجربه هستند نياز به تمرين شنيداري دارند براي علامتهاي نحوي مشخصي كه بايد بدون هيچ شكي آنها را در صحبتهاي سريع تشخيص بدهند زيرا وجود يا نبودن آنها در معني جمله به طور مهمي تاثير مي‌گذارد. در اين بازي بچه‌ها به دو تيم تقسيم مي‌شوند. دانش‌آموزان به يكسري جملات در سرعت طبيعي كه در آن فرمهاي خلاصه شده كلمات و واكه‌هاي كوتاه شده از نوعي كه شناخته‌اند وجود دارد گوش مي‌دهند. بعد از هر جمله معلم به يك دانش‌آموز در يك تيم اشاره مي‌كند و او بايد ظرف دو ثانيه مشخص كند كه جمله‌اي را كه شنيده است آيا در فرم خلاصه شده بوده يا مثبت بوده يا منفي و مانند هماني كه در جمله اصلي شنيده است جواب دهد اگر دانش‌آموز در دو ثانيه جواب نداد معلم به دانش‌آموز ديگر در تيم ديگر اشاره مي‌كند بدون اينكه جمله اصلي را دوباره تكرار كند. 42- جلسات گروهي شفاهي براي هجا نمودن 43- كامل كردن نقش حمايتي شنونده (واقعاً ؟ تو نگفتي ! ...) از طريق نوشتن: 44- جلسات گروهي نوشتن براي هجا نمودن. 45- درك  مطلب به صورت جاخالي: به دانش‌آموزان جملات ناقصي داده مي‌شود در مورد مطلبي كه بعداً خواهند شنيد، بعد از شنيدن آنها جاهاي خالي را با جزييات جا افتاده كه در عبارات كوتاه بيان مي‌شود پر خواهند كرد. 46- ديكته: رفته رفته طول قطعه‌اي كه املا گفته مي‌شود بيشتر مي‌شود. 47- گفتن ديكته در مورد موضوعات حاوي اطلاعات فرهنگي مانند گفته‌هاي مشهور شخصيتهاي تاريخي يا وقايع مهم انگليسي كه بچه‌هاي انگليسي زبان نيز آنها را مي‌دانند مانند جرج واشينگتن و درخت گيلاس (امريكايي) 48- يادداشت برداري از مطالب گفته شده در مورد زندگيها و موفقيتهاي شخصيتهاي تاريخي، نقاشها و موسيقي‌دانان. د) تشخيص، انتخاب و يادآوري از حافظه بلند مدت: 49- گوش دادن بدون وجود نوشته به خواندن نمايشنامه‌اي كه مطالعه شده است. 50- گوش دادن به قسمتي از نمايشنامه كه دانش‌آموزان بعداً براي آن ادامه في‌البداهه اضافه مي‌كنند. 51- گوش دادن به بخشهايي از يك سريال راز گونه (معلم مي‌تواند اين مورد را از گفتگوهاي يك داستان كارآگاهي انتخاب كند و مطالب آن را با چندين صحبت كننده ضبط كند. (صداهاي زمينه نيز به آن اضافه شوند تا به واقعي‌تر جلوه شدن آن كمك كند). از طريق صحبت كردن: 52- جواب دادن به سوالات شنيداري كه بعد از يك متن بلند پرسيده مي‌شود. 53- بحث و مكالمه گروهي روي يك موضوع تعيين شده. 54- بحث مقدماتي به منظور آمادگي در گفتن انشاهاي شفاهي. 55- بحث و پرسش بعد از گوش دادن به انشاي شفاهي ديگر دانش‌آموزان. 56- شركت در نمايشنامه‌هاي في البداهه و ايفاي نقش. 57- جواب به سوالاتي كه بعد از شنيدن متن پرسيده مي‌شود و ذخيره آن به شكل ساده‌تر در حافظه بلند مدت. 58- گوش دادن به متن و گفتن خلاصه آن. 59- گوش دادن به يك قصه كارآگاهي ناتمام، سپس بحث در مورد راههاي ممكن پايان داستان. 60- مسافرت از روي نقشه: معلم يا دانش‌آموز ديگري به يكي از دانش‌آموزان مي‌گويد مثلاً از نيويورك برو به ... سپس دانش‌آموز با يك خط‌كش از روي نقشه از نيويورك به جاي ديگر كه معلم مي‌گويد مي‌رود سپس دانش‌آموز با استفاده از زمان گذشته ساده مقصدش را مي‌گويد. 61- فرد مجرم: (كشف جنايتي كه در آن كسي متهم شده و از خود دفاع مي‌كند.) 62- شركت در يك مكالمه خيالي تلفني يا يك مكالمه واقعي با يك فرد انگليسي كه به جز انگليسي زبان ديگري بلد نيست. 63- مصاحبه با توريست‌هاي انگليسي براي فهميدن اينكه آنها چه كساني هستند چه كار مي‌كنند و به چه فكر مي‌كنند و مانند آن ... 64- من يك رازدارم: كشف رازي كه يك دانش‌آموز آن را پنهان مي‌كند. (راز ممكن است در مورد طرحهاي شغلي، تصميم در مورد آخر هفته، چيزي كه باعث بيشترين رنجش در دانش‌آموزان مي‌شود  و ... باشد. 65- گفتن حقيقت: سه دانش‌آموز وانمود مي‌كنند كه تجربه‌هاي غير معمولي‌شان در ابتدا شرح داده شده است. ديگر دانش‌آموزان سعي مي‌كنند كه با سوال كردن بفهمند كه آقاي x واقعي چه كسي است يا خانم x واقعي چه كسي است؟ 66- بازي حدس لغت: بازي حدس لغت مطالب سرگرم كننده‌اي براي نمايشنامه ارائه مي‌‌دهد دانش‌آموزان يك لغت دوسيلابي مي‌گويد و براي هر سيلاب آنها في‌البداهه با نمايش قسمتي را اجرا مي‌كند. مثلاً highway براي هر سيلاب اجراي جداگانه‌اي دارند و دانش‌‌آموزان حدس مي‌زنند كه تركيب لغات اجرا شده چه كلمه‌اي بوده است. مثال ديگر: enter / و prize / كه از آن enterprise ساخته مي‌شود بيشتر از دو سيلابي مانند table / men / lamb كه از آن lamentable ساخته مي‌شود. 67- تست كلي دانش: دانش‌آموزان مي‌توانند چنين مقوله‌هايي را از تاريخ آمريكا يا انگليس، موسسات، زندگي معاصر، وقايع جديد، زبان، ادبيات، هنر، موسيقي، ورزش، اكتشافات و مردان و زنان مشهور انتخاب كنند. 68- زيرنظر داشتن سخنگو بعنوان تستي از اطلاعات فرهنگي، زيرنظر داشتن سخنگو يك بازي تيمي است كه دانش‌آموزان را مجبور مي‌كند كه به كاربرد معني‌دار عبارت آموخته شد. يا جابجا كردن آنها از موقعيتهاي آشنا فكر كنند كه ممكن است شفاهي يا با نوار ارائه شود. 69- گوش دادن و بحث در مورد نوارهاي معاوضه‌اي يا تطابقي 70- شركت كردن در مكالمات كلي انگليسي، دوبله كردن فيلمهاي انگليسي، جلسات يا اردوهايي كه در جشنها يا جشنواره‌ها برگزار مي‌گردد يا ضمن مطالعه در خارج از كشور يا برنامه‌هاي خانوادگي (در طول تابستان يا ترمهاي مدرسه). از طريق نوشتن: 71- گوش دادن به يك متن سپس نوشتن خلاصه. 72- گوش دادن به يك قصه رازگونه و قبل از اتمام آن راه ممكن براي اتمام را بنويسند. 73- گوش دادن به قطعه‌اي از گفتگو سپس نوشتن انشا كه به آن محتوا و نتيجه بدهد.   سطح پيشرفته الف) تشخيص: 1- تشخيص شنيداري ويژگيهاي نوع سريع صحبت، لهجه‌هاي بومي و سطوح زباني از طريق گوش دادن به نوارهاي زبان اصلي، فيلمها، برنامه‌هاي راديويي يا نمايشنامه‌ها. از طريق نوشتن: 2- نوشتن و آوانگاري نوارهاي صحبتهاي ناخوشايند زبان اصلي؛ دانش‌آموزان همه آن را ضبط كنند (كه ياد بگيرند از طريق مشاهده شخصي ويژگيهاي صحبت ناخوشايند را و گوششان را براي فهم آن وفق بدهند.) دانش‌آموزان مي‌توانند هر قسمتي از نوار را هر وقت كه بخواهند اجرا كنند. ب) شناسايي و انتخاب بدون حافظه: 3- گوش دادن به نتيجه يك متن خوانده شده. 4- گوش دادن به نمايشنامه يا شعرهاي ضبط شده كه جديداً مطالعه شده است. 5- گوش دادن به صحنه‌هايي از نمايشنامه مربوط به نمايشنامه نويسي كه به تازگي كه در كلاس مطالعه شده است. 6- گوش دادن به اشعار ديگران از شاعري كه در كلاس آن را مطالعه كرده‌اند. 7- گوش دادن به بحثها و مباحثات گروهي همراه با دانش‌آموزان ديگر. 8- گوش دادن به اخبار انگليسي براي كسب اطلاع و لذت فردي. 9- گوش دادن به آگهي‌هاي تجاري ضبط شده به زبان انگليسي، برنامه‌هاي راديويي يا آگهي‌هاي تجاري خنده‌دار كه بوسيله دانش‌آموزان ديگر تهيه شده است. 10- گوش دادن به آوازهاي ضبط شده مشهور. 11- ادامه دادن به مكاتبه با يك دوست انگليسي زبان. پ) شناسايي و انتخاب هدايت شده از طريق حافظه كوتاه مدت: 12- گوش دادن به سخنراني يك دانش‌آموز از يك برنامه راديويي خنده‌دار، برنامه‌هاي ميز گردي يا سخنرانيهاي تلويزيوني. از طريق بصري: 13- نگاه كردن به فيلمهاي انگليسي زبان. 14- گوش دادن به دانش‌آموزي كه با خودنمايي در حال ارائه سخنراني در مورد يك مطلب جديد مي‌باشد. از طريق صحبت كردن: 15- گوش دادن به سخنراني ساير دانش‌آموزان در مورد جنبه‌هاي تمدن و فرهنگ آمريكايي يا ادبيات و پرسش سوالهايي در مورد آن. 16- گوش دادن به يك متن شنيداري و ضبط پاسخهايي براي سوالهاي متن. 17- مكالمات گروهي و ديدار با بوميان انگليسي زبان. 18- خرده، متنها: متنهاي خرد، استويك براي مبتديان مفيد است. يك متن كوتاه در انگليسي در هر موضوعي ممكن است توسط معلم يا شاگردها انتخاب شود. اين متن به صورت توزيع شده روي پرژكتور اورهد نمايش داده مي‌شود يا روي تخته سياه نوشته مي‌شود، سپس دانش‌آموزان جزئيات متن و مفاهيم آن را بحث و بررسي مي‌كنند. متن نبايد بيشتر از پنجاه لغت يا بيشتر از سي ثانيه باشد. خرده متنها ممكن است يك ليست انواع غذا، يك برنامه كنسرت يا يك جدول برنامه پرواز باشد. از طريق نوشتن: 19- دانش‌آموزان نت‌برداري از سخنرانيهاي كلاس را تمرين مي‌كنند و ابتدا با يك سري عناوين مرتب شده كه قابل مشاهده باشد سپس بدون راهنمايي. 20- ديكته: از دانش‌آموزان انتظار مي‌رود كه گوش بدهند و كل جمله‌ها را قبل از نوشتن به ياد بسپارند.        شناسايي و انتخاب و يادآوري از حافظه بلند مدت: 21- گوش دادن به سخنراني بوسيله ديدار با انگليسي زبانان در مورد فرهنگ معاصر در كشورهاي انگليسي زبان. 22- تماشا كردن اجراي نمايشنامه‌هاي انگليسي زبان و ديدار هنرپيشگان. 23- تماشا كردن اجراي نمايشنامه‌ها به زبان انگليسي در مدرسه انگليسي زبان يا با دعوت از ساير مدارس. 24- گوش دادن به ضبط مكالمات گروهي آمريكا يا انگليسي زبانان و بحث در مورد موضوعات مورد علاقه. 25- گوش دادن به خواندن نمايشنامه‌هايي كه قبلاً مطالعه شده است. از طريق بصري: 26- استخراج خطوط فكري مختلف از يك متن شنيداري: گوش دادن همراه با ديدن يكسري سوالات چاپ شده سپس گوش دادن دوباره با يكسري سوالات متفاوت. 27- ديدار يك نمايش امريكايي يا هنر انگليسي و گوش دادن به نقطه نظرات در مورد آن. از طريق اقدام نمودن: 28- جستجوي اطلاعات از اسناد، نوارها و مطالب ضبط شده براي پروژه‌هاي گروهي يا بحثهاي كلاسي. 29- گوش دادن به دستورالعملهاي طولاني براي فعاليتي كه بايد انجام شود. 30- ياد گرفتن پخت غذاهاي امريكايي يا انگليسي از دستورالعملهاي شفاهي. 31- ديدار يك رستوران كه غذاي مخصوص امريكايي يا انگليسي دارد و بحث در مورد ليست انواع غذاها با يك گارسن انگليسي زبان و خوردن غذاي آمريكايي يا انگليسي همراه با ساير دانش‌آموزان انگليسي زبان. 32- آماده شدن براي يك جشنواره زبان انگليسي با دانش‌آموزان آمريكايي يا انگليسي يا معلمي كه به زبان انگليسي توضيح مي‌دهد چه بايد بكند. 33- شركت در فعاليتهايي كه در يك باشگاه انگليسي زبان انجام مي‌شود و همچنين شركت در اردوهايي كه به زبان انگليسي برگزار مي‌گردد يا تورهاي خارجي كه در طول تحصيل اجرا مي‌گردند. از طريق صحبت كردن: 34- تا جايي كه در درس ممكن است انگليسي منتقل گردد. 35- گوش دادن به يك متن و ضبط جوابهاي شفاهي به سوالات در مورد آن. 36- گوش دادن به ضبط نمايشنامه‌ها، شعرها و صحبتها و بحث در مورد آنها بعد از گوش دادن. 37- ياد گرفتن آوازهاي انگليسي از نوارها. 38- ياد گرفتن يك قطعه از نمايشنامه براي اجرا از يك قطعه ضبط شده كه توسط هنرمندان حرفه‌اي اجرا شده  است. 39- مكالمات گروهي و بحثها در مورد موضوعات فرهنگي كه دانش‌آموزان در مورد آن تحقيق انجام داده‌اند از روي فيلمهايي كه ديده‌اند با كتابها و مجلاتي كه مطالعه كرده‌اند. 40- بحث در مورد رسانه‌هاي خبري در انگليس. 41- پرسش سوالاتي در مورد سخنراني بوسيله ديدار با انگليسي زبانان يا دانش‌آموزان خارجي. 42- صحبت تلفني با انگليسي زبانان بومي بخاطر جستجوي اطلاعات يا انجام پروژه و گزارش آن به كلاس همچنين مصاحبه با انگليسي زبانها. براي انجام پروژه‌ها و گزارش آن به كلاس 43- مصاحبه ـ ديدار با صحبت كنندگان عامي زبان انگليسي يا با دانش‌آموزان خارجي براي يافتن اطلاعات در مورد ديدگاه آنها نسبت به زندگي و يافتن مؤسسات براي انجام پروژه گروهي در مورد فرهنگ معاصر آمريكا يا انگليس. 44- تماشاي يك فيلم به زبان انگليسي و قادر بودن به بحث در مورد سؤالاتي كه به درك شنيداري نياز داشته است و نه سؤالاتي كه نيازمند درك بصري يا فيزيكي باشد. 45- درگير شدن در مباحثه و تبادل نظرها در موضوعات جدال انگيز. 46- ديدار با توريستهاي انگليسي زبان در مدرسه يا شهر. 47- گوش دادن به قصه‌اي كه دانش‌آموزان كلاس بعداً آن را في‌البداهه به  اجرا درمي‌آورند. 48- گوش دادن به نوارهاي راديويي بحث با نويسندگان يا رهبران اجتماعي انگليسي زبان، يا مذاكره با شخصيتهاي سياسي و بحث كردن اين مطالب در عرصه زندگي معاصر. 49- گوش دادن به برنامه‌هاي خبري به منظور ارائه گزارش هفتگي يا روزانه براي كلاس. 50- شركت نمودن در چنين رقابتهايي بعنوان فعاليتهاي حد متوسط: براي مثال ضبط مكالمه با توريستهاي انگليسي زبان. 51- بازسازي متن: به عنوان مطالعه مقدماتي تفاوتها بين زبان گفتاري و ادبي كه منجر مي‌شود بعداً به تفسير و نقد متن يا نظرپردازي روي يك متن ادبي. (به عبارت ديگر تشريح ادبي يا تقدير ادبي). دانش‌آموزان به يك شعر يا قطعه كوتاه ادبي گوش مي‌دهند و آن را با استفاده ا ز پرسش سؤالهاي منظم به طور شفاهي بازگويي مي‌كنند. از طريق نوشتن: 52- نوشتن  املايي كه شامل اطلاعاتي مربوط به موضوعات فرهنگي تحقيق شده باشد. 53- يادداشت برداري از يك سخنراني يا يك بحث ضبط شده در حين گوش دادن و استفاده آن در يك پروژه گروهي. 54- گوش دادن به يك سخنراني يا يك بحث و نوشتن خلاصه نكات مهم بعد از گوش دادن، و استفاده از آن در يك پروژه گروهي. 55- بازسازي يك متن: بعد از انجام مرحله ]شماره 51[ دانش‌آموزان متن را به صورت فردي يا گروهي بازسازي مي‌كنند سپس كارشان را با نسخه اصلي به عنوان يك تمرين در حوزه سبك شناسي مقايسه مي‌كنند. 56- بعنوان يك پروژه سنگين و هزينه بر كه در آن درك شنيداري يك هدف مهم است يا به عنوان يك پروژه مستقل مطالعاتي، دانش‌آموزان به برنامه‌هاي آمريكايي يا انگليسي گوش مي‌دهند تا در مورد تفاوتهاي فرهنگي اين دو كشور و فرهنگ خودشان اطلاعاتي را استخراج كنند آنها نتايج تحقيقاتشان را به انگليسي مي‌نويسند. (بسياري از اين اطلاعات مي‌توا ند از طريق انواع اخبار گزارش شده كه حاوي مطالبي در مورد علايق و سرگرميهاي مردم انگليسي زبان است آموخته شود.) انواع كالاهايي كه در مراكز تجاري كشورهاي انگليسي زبان تبليغ مي‌شود و چگونگي تبليغ آنها نوع مصاحباتي كه انجام مي‌شود و با چه كساني اين مصاحبات انجام مي‌شود نوع موسيقي‌هايي كه در ايالات مختلف نواخته مي‌شود و نوع سؤالهايي كه توسط مخاطبان پرسيده مي‌شود.   شنيدار فعاليت محور: چند  تكنيك ما ممكن است براي كمك به گوش دادن بهتر دانش‌آموزان از بعضي از تكنيكهاي زير استفاده كنيم: ـ مطلب ضبط شده‌اي كه بچه‌ها مي‌شنوند در حدود دو دقيقه باشد  ـ  كوتاه باشد. ـ مطلب ضبط شده را به اندازه كافي تكرار كنيم. ـ اجازه بدهيم بچه‌ها جوابهايشان را با هم بحث كنند. ـ به سرعت جواب درست را نگوييم.   از طريق لغات يا حالتهاي صورت ـ براي پاسخ به سؤالها تا آخر كلاس وقت بگذاريد. ـ شما به جواب X فكر مي‌كنيد ـ موافقيد؟ ـ اجازه ندهيد يك دانش‌آموز زرنگ زودتر جواب را به همه منتقل كند. ـ اجازه ندهيد كه دانش‌آموزان اعتماد به نفسشان را از دست بدهند بلكه به آنها اطمينان بدهيد كه كار خواسته شده در حيطه توانايي آنهاست. ـ فعاليتي را مشخص نكنيد و بعد براي يك فعاليت كاملاً متفاوت ديگر جواب بخواهيد. ]سؤال را عوض نكنيد[ چند تكنيك تدريس درك شنيداري براي فراگيران در سطح مقدماتي تمرينهاي جزء به كل: 1- هدف: تمايز بين طرح آهنگ گفتار در جمله‌ها: به يك سري جملات با آهنگ افتان و يا خيزان گوش بدهيد و در دو ستون، ستون 1 براي خيزان و ستون 2 براي افتان بستگي به نوع آهنگي كه وجود دارد علامت بزنيد. 2- هدف: تمايز بين واجها: گوش بدهيد به كلمات دوتايي. بعضي از جفتها در آخرين همخوان با يكديگر فرق دارند و بعضي‌ها مشابه هستند. بعد از شنيدن دور لغت مشابه يا متفاوت بسته به نوع جفت كلماتي كه مي‌شنويد خط بكشيد. 3- هدف: شنيدن انتخابگرانه براي تكواژهاي انتهايي: گوش بدهيد به يك سري جملات. اگر فعل «ed» دارد دور كلمه بله و اگر ندارد دور كلمه نه خط بكشيد. گوش بدهيد به يكسري از جملات در پاسخنامه دور يكي از سه فعلي كه وجود داشت در جمله‌هايي كه شما گوش كرديد خط بكشيد. 4- هدف: انتخاب جزئيات از متن (تشخيص لغت) لغتي را كه مي‌شنويد با تصويرش جور نماييد. به يك گزارش آب و هوا گوش دهيد. به يكسري از لغات نگاه كنيد و دور آنهايي كه مي‌شنويد خط بكشيد. گوش بدهيد به جمله‌اي كه در آن ساعت اعلام مي‌شود دور كلماتي كه در آن جمله مي‌شنويد خط بكشيد. گوش بدهيد به جمله‌اي كه در آن ساعت اعلام مي‌شود دور ساعتي كه در آن مي‌شنويد خط بكشيد. از بين سه انتخاب مثلاًُ (6:15 و 5:45 و 5:30) كه در آن مي‌شنويد، گوش بدهيد به يك آگهي تبليغاتي، قيمت يك جنس را انتخاب كنيد و آن را روي يك برچسب قيمت بنويسيد. گوش بدهيد به يكسري از پيامهاي تلفني ضبط شده توسط يك منشي تلفني جدول را با  اطلاعات زير مانند نام ـ شماره ـ زمان و پيام پر نماييد. 5- هدف: گوش دادن براي فهميدن ترتيب طبيعي كلمات:  گوش دهيد به يك مكالمه كوتاه و لغاتي را كه در قسمتي از باز نوشته جا افتاده كامل كنيد.   تمرينهاي كل به جزء: 6- هدف: تمايز بين عكس‌العملهاي هيجاني : گوش بدهيد به يكسري جملات و زير هر ستون عكس‌العمل هيجاني مربوط به آنچه را كه مي‌شنوي علامت بزن. علاقه‌مند ـ خوشحال ـ متعجب ـ يا ناراحت. 7- هدف: به دست آوردن خلاصه يك جمله : گوش بدهيد به يك جمله كه يك تصوير را توصيف مي‌كند و تصوير مناسب آن را انتخاب كنيد. 8- هدف: تشخيص موضوع: گوش دهيد به مكالمه و تصميم بگيريد كه مكالمه در چه مكاني رخ داده است. مكان درست را از بين سه گزينه انتخاب كنيد و خط بكشيد گوش بدهيد به يك مكالمه و نگاه كنيد به كارتهاي تصويري حال و احوالپرسي. تصميم بگيريد كه مكالمه مربوط به كدام كارت خوانده شده است و سپس آن احوالپرسي را در كارت مناسب بنويسيد. به يك مكالمه گوش دهيد و بگوييد مردم در مورد چه چيزي حرف مي‌زنند. تصويري كه موضوع را نشان مي‌دهد انتخاب كنيد.   تمرينهاي تعاملي 9- هدف: ساخت يك شبكه معنايي از تداعي واژه‌ها: گوش دهيد به يك لغت و هر لغتي كه به آن مربوط مي‌شود و به ذهن مي‌آيد را تداعي كنيد. 10- هدف: تشخيص دهيد يك لغت آشنا را و آن را به يك مقوله مرتبط سازيد. گوش دهيد به واژه‌هايي از يك ليست خريد و هر كالا را به مغازه‌اي كه آن را مي‌فروشد متصل سازيد. 11- هدف: دنبال نمودن دستورات: گوش دهيد به توصيف يك جاده و پيدا كنيد آن را در نقشه.   براي فراگيران سطح متوسط تمرينهاي جزء به كل 12- هدف: تشخيص فرمهاي صحيح صحبت: گوش دهيد به يكسري جمله‌ها كه محتوي لغات نقشي بدون تكيه هستند. از بين 3 گزينه در پاسخنامه يكي را انتخاب كنيد. براي مثال «of»  «a»   «up» 13- هدف: يافتن هجاهاي تكيه‌دار: گوش دهيد به لغات دو يا سه سيلابي. جاي تكيه را در كلمه مشخص كنيد و تلفظ هجاي بدون استرس را پيشگويي كنيد. 14- هدف: تشخيص لغات داراي هجاهاي كوتاه شده: ليستي از لغات چند سيلابي را بخوانيد و پيشگويي كنيد كدام هجاي واكه‌دار حذف خواهد شد. گوش دهيد به لغات در يك صحبت سريع و پيشگويي خود را اثبات كنيد. 15- هدف: تشخيص دهيد لغات بهم پيوسته را از بين يك صحبت تند و سريع. گوش بدهيد به جملاتي كه حاوي جملات كوچكتر با واكه / همخوانهايي كه بين لغات اتصال ايجاد كرده‌اند. 16- هدف: تشخيص جزئيات مربوط در جريان صحبت: گوش دهيد به يك مكالمه كوتاه بين يك كارفرما و منشي با توجه به تغييرات در برنامه روزانه. از يك تقويم قرار ملاقات استفاده كنيد قرارهايي كه تغيير كرده است را مشخص كنيد و قرارهاي جديد را به جاي آن بنويسيد. گوش بدهيد به اعلام ورود و خروج يك خط هوايي و با درست كردن مدل يك تابلو اطلاعات پروازي در روبروي خود با توجه به آنچه شنيده‌ايد در جدول شماره مقصد ـ شماره سكو ـ و وقت خروج را بنويسيد. يكسري سؤال در مورد مكالمه‌اي كه قرار است بشنويد را بخوانيد در هنگام شنيدن جواب سؤالات از قبيل قيمتها ـ مكانها نامها و شماره‌ها را پيدا كنيد. مثال: «خريداران كجا هستند؟» «قيمت نان خالص گندم چقدر است؟» گوش دهيد به مكالمه تلفني كوتاه بين يك مشتري و يك مدير ايستگاه خدماتي و تكميل كنيد جدول را با ليستي از تعميراتي كه در مورد ماشين بايد انجام شود. قسمتي از ماشين كه بايد تعمير شود علت آن و هزينه احتمالي آن.   تمرينهاي كل به جزء 17- هدف: تحليل ساخت گفتمان به منظور پيشنهاد استراتژيهاي مؤثر شنيدن: گوش بدهيد به شش آگهي تجاري راديويي با توجه به استفاده از تكرار آهنگين واژه‌هاي كليدي، و تعداد صحبت كنندگان صحبت كنيد در مورد تأثيراتي كه اين تكنيكها روي شنوندگان دارند. 18- هدف: گوش دادن به منظور شناسايي صحبت كننده يا موضوع: گوش بدهيد به يك سري آگهي‌هاي تجاري راديويي و روي پاسخنامه، حمايت كننده يا محصولات مربوط به آن را انتخاب كنيد و تصوير مربوط به آن را نيز تشخيص دهيد. 19- هدف: گوش دادن به منظور ارزيابي مطالب و سايق‌ها: 20- گوش دهيد به يك سري از آگهي‌هاي راديويي. روي پاسخنامه چهار سايق كه ممكن است شركتها براي تحريك علاقه مشتريان استفاده كنند و جود دارد. دور همه سايقهايي كه احساس مي‌كنيد هر تبليغ آن را ايجاد مي‌كند خط بكشيد. فرار از واقعيت امنيت در خانواده ـ جاذبه پز دادن ـ جاذبه جنسي و ... 20- هدف: يافتن ايده‌هاي اصلي و جزئيات تأييد كننده آن. گوش دهيد به يك مكالمه كوتاه بين دو  دوست. روي پاسخنامه صحنه‌هايي از برنامه‌هاي  تلويزيوني وجود دارد. نام برنامه و شبكه آن را پيدا كنيد و بنويسيد. بنويسيد كدام از آن ا فراد چه برنامه‌اي را تماشا كرده‌اند. 21- هدف: استنباط نمودن: گوش دهيد به يك سري از جمله‌ها، كه ممكن است سؤالي يا جمله خبري باشد. بعد از هر جمله، به يك سؤال استنباطي مانند «صحبت كننده كجا ممكن است باشند؟» جواب دهيد.   تمرينهاي تعاملي 22- هدف: شناخت بين صحبتهاي ناجور و نواخت صدا: گوش دهيد به يك سري از جمله‌ها. و روي پاسخنامه علامت بزنيد كه آيا جمله مؤدبانه است يا نه؟ 23- هدف: تشخيص حذف علامتهاي گرامري در گفتگوهاي محاوره‌اي. گوش دهيد به يك سري سؤالات كه فعل كمكي و فاعل آنها مخفف شده است. و شناسايي كنيد فعل حذف شده را (is it / does it) با چك كـردن شكـل فعـل اصلي مثـال “zit come with anything else” “zit arriving on time” 24- هدف: استفاده از دانش اشكال مخفف شده براي روشن كردن معني جمله: گوش دهيد به يك جمله كوتاه كه داراي شكل مخفف شده مي‌باشد. معني جمله را بگوييد. روي پاسخنامه يكي از سه مورد كه بهترين بازنويسي براي جمله شنيده شده مي‌باشد را انتخاب كنيد. مثال: تو مي‌شنوي «تو با آن نمي‌تواني خوشحال باشي» و 3 جمله مي‌خواني نزديكترين معني را علامت مي‌زني. الف) چرا تو نمي‌تواني خوشحال باشي. ب) آن تو را خوشحال خواهد كرد. پ) من فكر نمي‌كنم تو خوشحال باشي. 25- هدف: استفاده از بافت و شرايط براي ايجاد انتظارات شنيداري:  يك تبليغ كوتاه كه شرايط لازم براي شغلي را بيان مي‌كند از بخش استخدام يك روزنامه بخوان. ساير ويژگيهاي مورد نياز مهم براي آن شغل را نيز به ذهن بياور. 26- هدف: گوش دادن به منظور اثبات انتظارات: گوش دهيد به تبليغات كوتاه راديويي براي شغلهايي كه در دسترس هستند ويژگيهاي شغل را با انتظارات خود مطابقت دهيد. 27- هدف: استفاده از متن براي ايجاد توقع و پردازش جزء به كل براي شناسايي لغات حذف شده: پيش بيني كنيد انتظاراتتان را با آنچه تو واقعاً شنيده‌اي. چند پيام تلفني با لغات حذف شده بخوانيد. بفهميد چه اطلاعاتي حذف شده و شما به چه چيزي براي گوش دادن نياز داريد. به اطلاعات گوش دهيد و جاهاي خالي را كامل كنيد. سپس با بقيه كلاس استراتژيهايي كه براي پيشگوييهايتان استفاده كرديد را بحث كنيد. هدف: استفاده از داده‌هاي حسي ناقص و اطلاعات فرهنگي زمينه‌اي براي فهم كاملتر يك متن. گوش دهيد به يك طرف از مكالمه تلفني. موضوع و تعداد شركت كنندگان در آن را بگوييد با سن آنها، جنس آنها و نقشهاي اجتماعي آن را. حدس بزنيد اوقات روز، مكان، دما، فصل و موضوع را از بين چند جمله حدس بزنيد و بگوييد بعداً چه ممكن است پيش بيايد. براي فراگيران سطح پيشرفته تمرينهاي جزء به كل 29- هدف: استفاده از ويژگيهاي تكيه جمله و بلندي صدا براي شناسايي اطلاعات مهم در يادداشت برداري:  گوش دهيد به تعدادي جمله و استخراج كنيد لغات معنايي را كه با تكيه مهمتر خوانده مي‌شود. لغات معنايي را به عنوان يادداشت بنويس. 30- هدف: آگاهي از ويژگيهاي در سطح جمله در متن سخنراني. گوش دهيد به يك بخش سخنراني در حاليكه باز نوشته آن را مي‌خوانيد. به جملات ناقص، مكثها و من من كردنها توجه كنيد. 31- هدف: آگاهي از سرنخهاي سازمان دهنده در متن سخنراني. به باز نوشته يك سخنراني نگاه كنيد و دور همه لغات كليدي كه براي شمارش نكات مهم استفاده مي‌شود خط بكشيد سپس گوش دهيد به قطعه سخنراني و از سرنخهاي سازمان دهنده يادداشت برداريد. 32- هدف: آگاهي از علامتهاي زبر زنجيري و معنايي براي تعاريف. بخوانيد ليستي از سرنخهاي معنايي كه براي يك تعريف علامت مي‌دهند گوش دهيد به علامتهاي فردي كه صحبت مي‌كند و قصد او را نشان مي‌دهد. مانند سؤالات آرايه‌اي؛ الگوهاي ويژه آهنگ گفتار و الگوهاي مكثي كه همراه با بدلها استفاده مي‌شود. گوش دهيد به قطعات كوتاه سخنراني كه محتوي واژه‌هاي تازه و تعاريف آنها در متن باشد. از دانش آهنگ گفتار و سرنخهاي معنايي براي شناسايي تعريف لغت استفاده كنيد. 33- هدف: شناسايي نكات اطلاعاتي ويژه: بخوانيد عناوين تيتروار يك سخنراني را كه در آن مقوله‌هاي اصلي داده شده باشد ولي مثالهاي ويژه جاخالي باشد به سخنراني گوش دهيد و اطلاعات مربوط به جاهاي خالي را پيدا كنيد.   تمرينهاي كل به جزء 34- هدف: استفاده از مقدمه سخنراني براي پيشگويي جهت و تأكيد متن. به بخش مقدمه يك سخنراين گوش دهيد. سپس از روي پاسخنامه خود موضوعات را بخوانيد و موضوعي را كه به بهترين نحو بحث را بيان مي‌كند انتخاب كنيد. 35- هدف: اسفتاده از بازنوشته سخنراني براي پيشگويي محتواي قسمت بعدي: يك قسمت بازنوشته سخنراني را بخوانيد در يك موقعيت حساس خواندن را قطع كنيد و پيش بيني كنيد كه بعداً چه پيش خواهد آمد. سپس براي اثبات پيشگويي خود خواندن را ادامه دهيد. 36- هدف: پيدا كردن ايده اصلي يك بخش از سخنراني : به بخشي از يك سخنراني كه روش آماري را توصيف مي‌كند گوش دهيد. به هنگام گوش دادن به سه نمودار هندسي كه تغييرات زمان را نشان مي‌دهد نگاه كنيد و نموداري را كه به بهترين نحو، سخنراني را نشان ميدهد انتخاب كنيد.   تمرينهاي تعاملي 37- هدف: استفاده از جزئيات جديد براي تعيين صحت پيشگويي يك محتوا : توجه كنيد كه آيا مدرس در مورد نكاتي كه شما پيشگويي كرده‌ايد صحبت مي‌كند، اگر چنين بود جزئياتي را در مورد آن يادداشت كنيد. 38- هدف: تعيين ايده‌هاي اصلي يك بخش از سخنراني با تشريح جزئيات آن قسمت: گوش دهيد به يك بخش سخنراني و از جزئيات مهم آن يادداشت برداريد. سپس جزئيات را بهم مربوط سازيد. تا نكته مهم آن قسمت روشن گردد. از يك ليست ايده‌هاي كنترل كننده ممكن را انتخاب كنيد. 39- هدف: استنباط نمودن در سطح جمله از طريق شناسايي نظراتي كه منجر مي‌شود به بيانات ارزيابي كننده: گوش دهيد به يك بخش سخنراني و از جزئيات مهم يادداشت برداريد. لغات يادداشت شده اشاره مي‌كنند چه معاني ديگري مي‌تواند از سخنراني استنباط شود. به لغات موجود در جمله اصلي كه بعنوان سرنخ براي استنباط هستند توجه كنيد. 40- هدف: استفاده از دانش متن و محتواي سخنراني براي پر كردن جاي خالي اطلاعات. گوش دهيد به يك بخش سخنراني براي دريافت خلاصه آن. سپس به يك جمله كه كلماتي از آن حذف شده‌اند گوش دهيد از دانشتان در مورد متن و محتواي كلي آن جاهاي خالي را تكميل كنيد. با گوش دادن دوباره به متن، فهم خود را چك كنيد. 41- هدف: استفاده از دانش متن و محتواي سخنراني براي كشف جملاتي كه توسط سخنران به خوبي بيان نشده است و منظوري كه او قصد بيان داشته است را بيان كنيد. گوش دهيد به قطعه‌اي از يك سخنراني كه حاوي يك واژه نادرست است. لغت نادرست را مشخص كرده و واژه صحيح را كه سخنران مي‌بايست استفاده مي‌كرده را بنويسيد. سرانجام، بنويسيد كه چه سرنخهايي باعث شده كه شما بيان نادرست را پيدا كنيد.   سخن آخر تأكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه برنامه‌هاي صحيح شنيداري در آموزش زبان دوم يا زبان خارجه فقط از طريق تمركز بر خريد كتاب يا نوار مناسب امكان پذير نيست. مهارت در درك شنيداري چيزي نيست كه با يك درس 2 ساعته يكبار در هفته يا گوش دادن نوار حاصل شود. شنيدار زبان مقصد بايد هر روز ـ كل روز امكان پذير باشد. سازندگان وسايل آموزشي بايد به اصول طراحي ـ نتايج ارتباطي يا عملكردهاي زباني ـ پردازشهاي زبان و جنبه‌هاي عاطفي توجه داشته باشند. FINAL COMMENTS It is important to emphasize that S/FL listening curriculum cannot focus only on buying the right books and tapes. Skill building in listening comprehension is not something that can be accomplished in a 2-hour lesson once a week, nor mere listening to the tapes. Listening the target language needs to be a central focus – all day, every day. Materials developers should pay attention to principles of design, communicative out comes, language functions, language processes, and affective considerations. Dear surveyor I am most grateful to you for your patient consideration of my work. I have tried to study many texts and I have devoted much time and effort on this work. I will be gland to receive your feedback and comments. منابع 1- H . داگلاس براون (2000)، تدريس از طريق اصول، روش تعاملي آموزش زبان، ويرايش دوم، سانفرانسيكو، انتشارات لانگ من. 2- سلس مورسيا (2001)، تدريس انگلسيي به عنوان زبان دوم يا زبان خارجه، ويرايش سوم، بوستون، انتشارات هينل اندهينل. 3- پني ار (1984)، انگليسي گفتاري و درك شنيداري، انتشارات دانشگاه كمبريج. 4- دبليو. ريورس (1978)، يك راهنمايي عملي در تدريس زبان دوم يا زبان خارجه، انتشارات دانشگاه آكسفورد. 5- جيم اسكريونرو (1994)، آموزش تدريس، آكسفورد، انتشارات مك ميلان. 6- نونان و L. ميلر (1995)، راههاي جديد تدريس درك شنيداري. 7- مورلي (1999)، ديدگاههاي جاري در مورد بهبود بخشيدن به درك شنيداري.        
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ساعت 18:54  توسط طاهره ورمزیار  |